Scroll Top
Solution
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหลังบ้าน Web & Mobile Application, Digital Transformation, Taylor-Made Software เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการนำซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนารูปแบบการทำงาน
application
โซลูชั่นพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบริหารจัดการข้อมูล

keephappiness มีทีมงาน Software Implementor และ Programmer ที่มีประสบการณ์ด้าน Software Analysis & Programming มากกว่า 10 ปีในระดับ Enterprise

 

เราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหลังบ้าน Web & Mobile Application ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจเฉพาะของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสามารถปรับแต่งการทำงานได้ตาม Flow งานของคุณลูกค้า ยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม เพราะเราอยากให้ลูกค้าได้ระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่น ระบบจัดซื้อ-สั่งขาย ออกใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ระบบการจัดการดูแลสินทรัพย์ภายในฯ, ระบบ Paperless ทั่วๆ ไป หรือระบบ Taylor-made ที่ต้องการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ Digital Transformation ในองค์กร เราก็ถนัดเป็นอย่างยิ่ง

 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นประเภทการสรุปข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบ Dashboard สำหรับเจ้าของกิจการเพื่อดูข้อมูลสรุปยอดขาย

 

keephappiness สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ทั้งบน Website ที่เป็น Web Application หรือ Application ที่เป็น Mobile ทำงานบน Android และ iOS

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจที่มองหา Digital Transformation

ลดเวลางาน
ลดขั้นตอนการทำงาน
ลดเอกสาร
ลดคน

ระบบสั่งซื้อ ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบออกรายงาน ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ รายการสถิติยอดขายต่างๆ แดชบอร์ดผู้บริหาร พัฒนาโปรแกรมทำระบบ Taylor-Made ทุกธุรกิจ

 

สนใจสามารถพูดคุยความต้องการเบื้องต้น เพื่อให้ทีมงานเข้าไปนำเสนอโซลูชั่นได้ โทร 065-116-1655

…เราทำงานด้วย mindset ที่ยึดมั่นว่า ไม่มีอะไรที่ซอฟต์แวร์ทำไม่ได้

ต้องการใบเสนอราคา หรือพรีเซนต์นำเสนองาน ติดต่อ

keephappiness กล้าการันตีผลของานด้วยศักยภาพของทีม Implementor เพราะเรามีทีมงานด้าน Business Analyze ที่สามารถเข้าใจธุรกิจของคุณลูกค้า และมีทีมงาน Software Analyze ที่สามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมให้กับคุณลูกค้ามากที่สุดได้

Skills & Experience
เข้าใจในธุรกิจลูกค้า
0%
ออกแบบระบบและฐานข้อมูล
0%
พัฒนาโปรแกรม (coding)
0%
ระบบใช้งานง่าย
0%
คุณภาพงาน
0%
ส่งมอบตรงเวลา
0%
Team members
Project Director
ผู้จัดการโครงการ

ทำหน้าที่ดูแลแผนงานและภาพรวมทั้งหมดของโครงการ

Business Analyse
นักวิเคราะห์ไอทีเชิงธุรกิจ

ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และเลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุดมาแก้ปัญหา

Software Analyse
นักวิเคราะห์ระบบ

ทำหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ วางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

Auditor
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ทำหน้าที่ทดสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ก่อนส่งมอบงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า

Account Executive
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ